این طرح از فردا دوشنبه مورخ 13 اسفندماه 97 آغاز خواهد شد.

ادرس سایت طرحهای فروش کرمان خودرو http://www.kermanmotor.com می باشد